Rozpis

Datum: Sobota 27.května 2017
Tech. provedení: TJ Lokomotiva Trutnov ( LTU )
Přihlášky: do 21.5. 2017 na ORISu (výjimečně na e-mailu killar.marek#gmail.com)
Shromaždiště: Trutnov, Horní Staré Město, ZŠ Mládežnická
viz. www.mapy.cz

Způsob placení: převodem na bankovní účet 26631601/0100, VS: 227XXXX  (kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti při prezentaci.
Platby převodem nejpozději do 26.5.2017, na prezentaci prosíme předložit doklad o zaplacení.
Prezentace: V centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start: 000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkování – centrum do 500 m
centrum – start do 1000 m
centrum – cíl do 300 m
Mapa:  Baba 1:15 000 pro mistrovství oblasti, 1:10 000 pro ostatní kategorie, E = 5m, stav 2016, revize jaro 2017
Trať: klasická trať
Terén:
Podhorský, členitý, kopcovitý (450 až 673 m n. m.), s proměnlivou průběžností porostů, střední hustotou komunikací a s několika menšími skalními lokalitami

Dodatečné přihlášky:
ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Pavel Petržela
hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
stavba tratí: Jan Petržela